YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ? 

  • A. Trạng thái (rắn, lỏng, khí). 
  • B. Độ tan trong nước
  • C. Màu sắc
  • D. Thành phần nguyên tố.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  VDOC

Mã câu hỏi: 40233

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1