YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cứ 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H2 và C3H4 làm mất màu vừa hết V lít dung dịch brom 0,2M. Sau phản ứng thu được 17,58 gam hỗn hợp dẫn xuất. Giá trị của V là: 

  • A. 0,2 lít      
  • B. 0,3 lít              
  • C.  0,4 lít                 
  • D. 0,5 lít
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  VDOC

Mã câu hỏi: 40215

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1