ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công thức cấu tạo của một hợp chất hữu cơ cho biết: 

  • A. Thành phần phân tử.
  • B. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. 
  • C. Chất dó tác dụng với hợp chất nào.   
  • D. Thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 40226

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1