AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công thức cấu tạo của một hợp chất hữu cơ cho biết: 

  • A. Thành phần phân tử.
  • B. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. 
  • C. Chất dó tác dụng với hợp chất nào.   
  • D. Thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>