AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 3 hiđrocacbon ở thể  khí, nặng hơn không khí không quá 2 lần. Khi phân hủy đều tạo cacbon và hiđro và thể tích tăng gấp 3 lần lúc ban đầu (cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy cùng một thểtích 3 hiđrocacbon này sinh ra sản phẩm khí theo tỉ lệ thể tích 5:6:7 (ở 100°c, 740 mmHg). Công thức của 3 hiđrocacbon đó là: 

  • A. C2H6; C3H8; C4H10     
  • B.  C2H6; C3H4; C4H6 
  • C. C2H6; C3H6; C4H6                    
  • D. C3H6; C3H4; C4H6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>