AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dẫn khí metan và khí clo vào ống nghiệm, đặt ngoài ánh sáng. Sau đó, đưa mảnh giấy quì tím ẩm vào ống nghiệm. Hiện tượng quan sát được là: 

  • A. Quỳ tím chuyển thành màu xanh.      
  • B. Quỳ tím bị mất màu. 
  • C. Quỳ tím chuyển thành màu đỏ                        
  • D. Quỳ tím không đổi màu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>