AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 0,69 gam hợp chất hữu cơ (X) chứa C, H, O. Sau phản ứng thu được 672 cm3 khí CO2 (đktc) và 0,81 gam H2O. Biết rằng trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì 2,3 gam chất (X) chiếm cùng thể tích với 1,4 gam khí nitơ. Công thức phân tử của (X) có thể là: 

  • A. C3H6O     
  • B. C2H6O               
  • C.  CH2O                    
  • D. C2H4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>