AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dẫn 3,36 gam khí etilen ở đktc qua dung dịch chứa 20 gam brom. Hiện tượng quan sát được là: 

  • A. Màu vàng của dung dịch không thay đổi.   
  • B. Màu vàng của dung dịch brom nhạt hơn lúc đầu.  
  • C. Màu vàng nhạt dần và dung dịch chuyển thành trong suốt.   
  • D. Màu vàng sẽ đậm hơn lúc đầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>