AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 0,94 gam hỗn hợp gồm CH4 và C2H4 thì cần vừa đủ 2,352 dm3 khí O2 (đktc). Thể tích khí CO2 (đktc) thu được là: 

  • A.  1,456 lít       
  • B. 2,456 lít                       
  • C. 3,456 lít     
  • D. 4,456 lít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>