AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 1,31 gam hỗn hợp gồm CH4 và C2H6, thấy cần vừa đủ 5,04 gam oxi. Phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là: 

  • A. 40% và 60% 
  • B.  42,75% và 57,25%
  • C. 30,25% và 69,75%    
  • D. 70% và 30%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>