YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn quặng hematit (sau khi đã loại bỏ các tạp chất trơ) trong dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được dung dịch X. Dãy gồm các chất nào sau đây khi tác dụng với X, xảy ra phản ứng oxi hóa-khử?

  • A. KNO3, KI, KMnO4.       
  • B. BaCl2, KMnO4, KOH.
  • C. Cu, KI, khí H2S.       
  • D. khí Cl2, KOH, Cu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quặng hemantit (Fe2O3) tan trong H2SO4 loãng dư, thu được dung dịch X gồm Fe2(SO4)3, H2SO4.

  X tác dụng với BaCl2, KOH, Cu, KI, khí H2S.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA