AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

  Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
  Y Dung dịch KOH dư, đun nóng. Sau đó để nguội và thêm tiếp CuSO4 vào. Dung dịch có màu xanh lam.
  X AgNO3 trong dung dịch NH3 Tạo kết tủa Ag.
  Z Dung dịch Br2 Kết tủa trắng.
  T Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu đỏ
  X, Y Dung dịch Br2 Mất màu
   
  Các chất X, Y, Z, T lần lượt là 
  • A. Gluczơ, saccarozơ, phenol, metylamin.      
  • B. Fructozơ, triolein, anilin, axit axetic.
  • C. Glucozơ, triolein, anilin, axit axetic.
  • D. Glucozơ, tristearin, benzylamin, axit fomic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>