AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau (theo đúng tỉ lệ số mol):

  (a) X + 2NaOH  → Y + Z + H2O                      

  (b) Y + 2Na­OH  → CH4 + 2Na2CO3

  (c) Z   +  O2   → T + H2O

  Biết dung dịch chứa T có nồng độ khoảng 5% được sử dụng làm giấm ăn. Công thức phân tử của X

  • A. C5H8O4.   
  • B. C4H8O2.       
  • C. C7H12O4.      
  • D. C5H6O4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (a) HOOC-CH2-COOC2H5 (X) + 2NaOH → CH2(COONa)2 + C2H5OH + H2O        

  (b) CH2(COONa)2 (Y) + 2Na­OH  → CH4 + 2Na2CO3

  (c) C2H5OH (Z)   +  O2 →  CH3COOH (T) + H2O

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>