AMBIENT
 • Câu hỏi:

  X là este đơn chức, nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được thể tích CO2 bằng thể tích oxi đã phản ứng (cùng điều kiện); Y là este no, hai chức (biết X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 25,8 gam hỗn hợp E chứa X, Y bằng oxi vừa đủ thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 56,2 gam. Mặt khác đun nóng 25,8 gam E cần dùng 400 ml dung dịch KOH 1M; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối có khối lượng m gam và hỗn hợp gồm 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Giá trị của m là

  • A. 37,1.      
  • B. 33,3.   
  • C. 43,5.   
  • D. 26,9.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:  \({n_{O(X)}} = 2{n_X} + 4{n_Y} = 2{n_{NaOH}} = 0,8\;mol\)

  Khi đốt cháy hỗn hợp E thì:  \({n_{{O_2}}} = 0,95\;mol\; \to \left\{ \begin{array}{l} 44{n_{C{O_2}}} + 18{n_{{H_2}O}} = 56,2\\ 2{n_{C{O_2}}} + {n_{{H_2}O}} = 2,7 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {n_{C{O_2}}} = 0,95\;mol\\ {n_{{H_2}O}} = 0,8\;mol \end{array} \right.\)

  + Giả sử X no, khi đó:  \({n_Y} = {n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}} = 0,15\;mol \Rightarrow {n_X} = 0,1\;mol\)

  \( \to 0,1.{C_X} + 0,15.{C_Y} = 0,95 \Rightarrow \)

  X là HCOOCH3 (0,1 mol) và Y là H3COOC-COOC2H5 (0,15 mol)

  Khi cho E tác dụng với NaOH thì muối thu được gồm HCOOK và (COOK)2 ⇒ m = 33,3 gam 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>