YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điện phân (với các điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và NaCl bằng dòng điện có cường độ 2,68A. Sau thời gian 6h, tại anot thoát ra 4,48 lít khí (đktc). Thêm 20 gam bột sắt vào dung dịch sau điện phân, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của NO3-) và 12,4 gam chất rắn gồm hai kim loại. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

  • A. 86,9.     
  • B. 77,5.          
  • C. 97,5.   
  • D. 68,1.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có  \(ne = \frac{{It}}{{96500}} = 0,6\,mol\)

  Tại anot: \(\left\{ \begin{array}{l} {n_{C{l_2}}} + 2{n_{{O_2}}} = 0,2\\ 2{n_{C{l_2}}} + 4{n_{{O_2}}} = 0,6 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {n_{C{l_2}}} = 0,1\;mol\\ {n_{{O_2}}} = 0,1\;mol \end{array} \right.\)

  Dung dịch sau điện phân chứa: Na+, H+ (0,4 mol) và Cu2+ (a mol)

  Khi cho dung dịch sau điện phân tác dụng với Fe dư thì: nFe dư\(\frac{{3{n_{{H^ + }}}}}{8} + {n_{C{u^{2 + }}}} = 0,15 + a\)

  Chất rắn gồm Fe dư và Cu Þ 20 – 56(0,15 + a) + 64a = 12,4 ⇒ a = 0,1

  Dung dịch ban đầu gồm NaCl (0,2 mol) và Cu(NO3)2 (0,4 mol) ⇒ m = 86,9 (g)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>