AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Gang là hợp kim của sắt với cacbon, chứa từ 2-5% khối lượng cacbon.

  (b) Các kim loại K, Al và Mg chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

  (c) Dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4 làm mất màu dung dịch KMnO4.

  (d) Cr(OH)3 tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềm.

  (e) Tất cả các kim loại đều tác dụng được với khí oxi ở trong điều kiện thích hợp.

  Số phát biểu đúng là

  • A. 5
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (e) Sai, Hầu hết các kim loại đều tác dụng được với khí oxi (trừ Ag, Au, Pt).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>