AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức mạch hở và 2 amin no, mạch hở, trong đó có 1 amin đơn chức và 1 amin hai chức (hai amin có số mol bằng nhau). Cho m gam X tác dụng vừa đủ 200 ml dung dịch KOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 1,2 mol oxi, thu được CO2, H2O và 0,12 mol N2. Giá trị của m là

  • A. 24,58.            
  • B. 25,14.   
  • C. 22,08.     
  • D. 20,16.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(X\left\{ \begin{array}{l} Este:a\\ A\min \;(Y):b\\ Anin\;(Z):b \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l} a = {n_{KOH}} = 0,2\;mol\\ b + 2b = 2{n_{{N_2}}} \Rightarrow b = 0,08\;mol \end{array} \right.\)

  Ta có: \({n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}} + {n_{{N_2}}} = - (b + b) = - 0,16\) (1) (vì este no đơn chức có k = 1, còn các amin có k = 0)

  \(2{n_{C{O_2}}} + {n_{{H_2}O}} = 2a + 2{n_{{O_2}}} = 1,8\) (2)

  Từ (1), (2) suy ra: \({n_{C{O_2}}} = 0,84\;mol\;;\;{n_{{H_2}O}} = 1,12\;mol \to {m_X} = 22,08\;(g)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>