YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các thí nghiệm sau:

  (a) Cho bột Cu vào dung dịch FeCl3.                       

  (b) Cho bột sắt vào dung dịch HCl và NaNO3.

  (c) Cho miếng Na vào dung dịch CuSO4.                

  (d) Cho miếng Zn vào dung dịch AgNO3.

  Số thí nghiệm có xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học là

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thí nghiệm xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học là (d).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA