AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của địa hình đồi núi của nước ta?

  • A. Địa hình thấp dưới 1000 m chiếm 85% diện tích lãnh thổ.
  • B. Địa hình thấp dưới 500 m chiếm 70% diện tích lãnh thổ.
  • C. Địa hình núi cao chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ.
  • D. Núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1% diện tích lãnh thổ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Địa hình núi cao chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ không phải là đặc điểm của địa hình đồi núi của nước ta vì nước ta đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp (sgk Địa lí 12 trang 29)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>