AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đi từ tây sang đông của miền Bắc nước ta lần lượt gặp các cánh cung:

  • A. Bắc Sơn, Sông Gâm, Ngân Sơn, Đông Triều.
  • B. Ngân Sơn, Đông Triều, Sông Gâm, Bắc Sơn.
  • C. Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.
  • D. Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Đi từ tây sang đông của miền Bắc nước ta lần lượt gặp các cánh cung Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều (xem Atlat trang 13)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>