RANDOM
 • Câu hỏi:

  Đất đai ở đồng bằng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát, ít phù sa do:

  • A. Khi hình thành đồng bằng, biển đóng vai trò chủ yếu
  • B. Các sông miền Trung ngắn, hẹp và rất nghèo phù sa
  • C. Đồng bằng nằm ở chân núi, nhận nhiều sỏi, cát trôi sông
  • D. Bị xói mòn, rửa trôi mạnh trong điều kiện mưa nhiều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Đất đai ở đồng bằng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát, ít phù sa do Khi hình thành đồng bằng, biển đóng vai trò chủ yếu (sgk Địa lí 12 trang 33)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA