AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai bể trầm tích có trữ lượng dầu khí lớn nhất nước ta là:

  • A. Cửu Long và Sông Hồng.
  • B. Nam Côn Sơn và Thổ Chu - Mã Lai.
  • C. Nam Côn Sơn và Cửu Long.
  • D. Sông Hồng và Trung Bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Hai bể trầm tích có trữ lượng dầu khí lớn nhất nước ta là Nam Côn Sơn và Cửu Long (sgk Địa lí 12 trang 38)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA