AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở đồng bằng Bắc Bộ, gió phơn xuất hiện khi:

  • A. khối khí từ lục địa Trung Hoa đi thẳng vào nước ta sau khi vượt qua núi biên giới
  • B. khối khí nhiệt đới từ Ấn Độ Dương mạnh lên vượt qua các dãy núi Tây Bắc
  • C. áp thấp Bắc Bộ khơi sâu tạo sức hút mạnh gió mùa tây nam.
  • D. khối khí nhiệt đới từ Ấn Độ Dương vượt qua dãy Trường Sơn vào nước ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Ở đồng bằng Bắc Bộ, gió phơn xuất hiện khi khối khí nhiệt đới từ Ấn Độ Dương mạnh lên vượt qua các dãy núi Tây Bắc tràn xuống đồng bằng Bắc Bộ

  Chú ý: Áp thấp Bắc Bộ khơi sâu hút gió mùa Tây Nam, làm gió đồi hướng Đông Nam gây mưa lớn, tạo lên mùa mưa cho Bắc Bộ chú không phải gây hiện tượng phơn khô nóng, học sinh chú ý tránh nhầm lẫn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>