AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Địa hình Liên Bang Nga có đặc điểm:

  • A. cao ở phía nam, thấp dần về phía bắc.
  • B. cao ở phía đông, thấp dần về phía tây.
  • C. cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam.
  • D. cao ở phía tây, thấp dần về phía đông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Địa hình Liên Bang Nga có đặc điểm cao ở phía đông, thấp dần về phía tây (sgk Địa lí 11 trang 62)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA