AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Địa hình vùng đồi trung du và bán bình nguyên của nước ta thể hiện rõ nhất ở:

  • A. Trên các cao nguyên xếp tầng ở sườn phía tây của Tây Nguyên.
  • B. Vùng đồi trung du thuộc dãy Trường Sơn Nam và Đông Nam Bộ.
  • C. Vùng đồi trung du thuộc dãy Trương Sơn Bắc và vùng thấp ở Tây Nguyên.
  • D. Rìa đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Địa hình vùng đồi trung du và bán bình nguyên của nước ta thể hiện rõ nhất ở Rìa đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. Trong đó, bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ỏ Đông Nam Bộ còn đồi trung du rộng nhất ở rìa phía bắc và phá tây đồng bằng sông Hồng (sgk Địa lí 12 trang 32)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>