AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn ở nước ta?

  • A. Có nhiều loài cây gỗ quý hiếm.
  • B. Hệ sinh thái rừng ngập mặn vốn có diện tích lớn thứ hai thế giới.
  • C. Cho năng suất sinh học cao.
  • D. Phân bố ở ven biển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Có nhiều loài cây gồ quý hiếm không phải là đặc điểm của hệ sinh thái rùng ngập mặn ở nước ta, rừng ngập mặn ở nước ta chủ yếu là các loài cây: mắm, bần, đước, sú, vẹt... đây là các loài tương đối phổ biển, không phải là cây gỗ quý hiếm..

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>