AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  Nhiệt độ và lượng mưa trạm khí hậu Huế.

  Tháng

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  IX

  X

  XI

  XII

  Nhiệt độ 

  20

  20,9

  23,1

  26

  28,3

  29,3

  29,4

  28,9

  27,1

  25,1

  23,1

  20,8

  Lượng mưa

  161,3

  62,6

  47,1

  51,6

  82,1

  116,7

  95,3

  104

  473,4

  795,6

  580,6

  297,4

  Nhận xét nào sau đây không đúng vói bảng số liệu trên?

  • A. Tổng lượng mưa của Huế lớn.
  • B. Nhiệt độ trung bình năm cao.
  • C. Lượng mưa tăng dần theo các tháng.
  • D. Mùa mưa lệch dần về thu đông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét không đúng là Lượng mưa tăng dần theo các tháng vì đỉnh mưa của Huế roi vào tháng 10, sau đó, tháng 11 và tháng 12 lượng mưa lại giảm dần chú không tăng tiếp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>