AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh nào?

  • A. Hưng Yên
  • B. Đà Nẵng
  • C. Phú Yên
  • D. Khánh Hòa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>