YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị thực của tham số \(m\) để phương trình \(\log _3^2x - m{\log _3}x + 2m - 7 = 0\) có hai nghiệm thực \({x_1},{x_2}\)  thỏa mãn \({x_1}{x_2} = 81.\)           

  • A. \(m =  - 4\)
  • B. \(m = 4\)          
  • C. \(m = 81\)        
  • D. \(m = 44\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điều kiện: \(x > 0\)

  Đặt \(t = {\log _3}x\)

  Phương trình đã cho tương đương với: \({t^2} - mt + 2m - 7 = 0\) , (1)

  Gọi \({t_1},{t_2}\) là nghiệm của (1), theo Vi-et: \({t_1} + {t_2} = m \Leftrightarrow {\log _3}{x_1} + {\log _3}{x_2} = m\) , (2)

  Mà \({x_1}{x_2} = 81\)

  Khi đó: \((2) \Leftrightarrow {\log _3}{x_1}{x_2} = m \Leftrightarrow {\log _3}81 = m \Leftrightarrow m = 4.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24227

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON