• Câu hỏi:

  Tìm giá trị \(m\)  nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^3} - 7{x^2} + 11x - 2\) trên đoạn [0; 2] .

  • A. \(m = 11\)
  • B. \(m = 0\)          
  • C. \(m =  - 2\)       
  • D. \(m = 3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét hàm số trong [0; 2]

  Tính: \(y' = 3{x^2} - 14x + 11\)

  Xét phương trình: \(y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\x = \frac{{11}}{3}(loai{\rm{)}}\end{array} \right.\)

  Ta có: \({y_{(0)}} =  - 2\) ,  \({y_{(1)}} = 3\) ,  \({y_{(2)}} = 0\)

  Vậy giá trị nhỏ nhất của của hàm số là: \(m =  - 2.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC