ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp một hình lập phương có cạnh bằng 2a.

  • A. \(R = \frac{{\sqrt 3 a}}{3}\)   
  • B. \(R = a\)
  • C. \(R = 2a\sqrt 3 \)          
  • D. \(R = \sqrt 3 a\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi I, O lần lượt là tâm của hình lập phương và hình vuông ABCD thì AI là bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương.

  Ta có: \(AO = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}\sqrt {A{D^2} + C{D^2}}  = a\sqrt 2 \) , \(OI = a\)

  \( \Rightarrow AI = \sqrt {A{O^2} + O{I^2}}  = a\sqrt 3 \)

  Vậy bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương là: \(R = \sqrt 3 a.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24214

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON