YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = \frac{{x + m}}{{x - 1}}\) (\(m\) là tham số thực) thỏa mãn \(\mathop {\min y}\limits_{\left[ {2;4} \right]}  = 3\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?    

  • A. \(m <  - 1\)       
  • B. \(3 < m \le 4\)   
  • C. \(m > 4\)
  • D. \(1 \le m < 3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(y' = \frac{{ - 1 - m}}{{{{(x - 1)}^2}}}\)

  TH1: \( - 1 - m < 0 \Leftrightarrow m >  - 1\)

  Thì \(\mathop {\min y}\limits_{\left[ {2;4} \right]}  = {y_{(4)}} = \frac{{4 + m}}{{4 - 1}} = 3 \Leftrightarrow m = 5\) thỏa mãn

  TH2: \( - 1 - m > 0 \Leftrightarrow m <  - 1\)

  Thì \(\mathop {\min y}\limits_{\left[ {2;4} \right]}  = {y_{(2)}} = \frac{{2 + m}}{{2 - 1}} = 3 \Leftrightarrow m = 1\) (loại)

  Như vậy \(m = 5 > 4\) thỏa mãn. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24221

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON