YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = \cos 3x.\)

  • A. \(\int {\cos 3xdx = 3\sin 3x + C} \)
  • B. \(\int {\cos 3xdx = \frac{{\sin 3x}}{3} + C} \)                      
  • C. \(\int {\cos 3xdx = \frac{{ - \sin 3x}}{3} + C} \)       
  • D. \(\int {\cos 3xdx = \sin 3x + C} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Áp dụng công thức tính nguyên hàm: \(\int {\cos udu} \) = \(\frac{1}{{u'}}\sin u\) + C

  \( \Rightarrow \) \(\int {\cos 3xdx = \frac{{\sin 3x}}{3} + C} .\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24190

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON