YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6%/ năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.

  • A. 13 năm.
  • B. 14 năm
  • C. 12 năm.
  • D. 11 năm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dạng toán lãi kép:

  Bài toán tổng quát: gửi a đồng vào ngân hàng với lãi suất \(r\% \) (sau mỗi kì hạn không rút tiền lãi ra)

  Gọi \({A_n}\) là số tiền có được sau n năm

  Sau 1 năm: \({A_1} = a + r\% .a = a(1 + r\% )\)

  Sau 2 năm: \({A_2} = a(1 + r\% ) + a(1 + r\% ).r\%  = a{(1 + r\% )^2}\)

  Sau 3 năm: \({A_3} = a{(1 + r\% )^2} + a{(1 + r\% )^2}.r\%  = a{(1 + r\% )^3}\)

  Sau n năm: \({A_n} = a{(1 + r\% )^n}\)

  Người đó nhận được số tiền hơn 100 triệu \( \Leftrightarrow 100 = 50{(1 + 6\% )^n} \Leftrightarrow n = {\log _{1,06}}2 \approx 12\) (năm).

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24223

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON