YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ \({\rm{Ox}}yz\) cho điểm \(M( - 1;1;3)\) và hai đường thẳng \(\Delta :\frac{{x - 1}}{3} = \frac{{y + 3}}{2} = \frac{{z - 1}}{1},\Delta ':\frac{{x + 1}}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{{ - 2}}\). Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua\(M\) vuông góc với \(\Delta \) và \(\Delta '.\)       

  • A. \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 1 - t\\y = 1 + t\\z = 1 + 3t\end{array} \right.\)
  • B. \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - t\\y = 1 + t\\z = 3 + t\end{array} \right.\)       
  • C. \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 1 - t\\y = 1 - t\\z = 3 + t\end{array} \right.\)
  • D. \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 1 - t\\y = 1 + t\\z = 3 + t\end{array} \right.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi \(\overrightarrow {{u_1}}  = (3;2;1),\overrightarrow {{u_2}}  = (1;3; - 2)\) lần lượt là vecto chỉ phương của đường thẳng \(\Delta \) và \(\Delta '\)

  Gọi d là đường thẳng cần tìm

  Vì \(\left\{ \begin{array}{l}d \bot \Delta \\d \bot \Delta '\end{array} \right.\) nên vecto chỉ phương của d là: \(\overrightarrow u  = \left[ {\overrightarrow {{u_1}} ,\overrightarrow {{u_2}} } \right] = ( - 7;7;7)\)

  Chọn vecto \(\frac{1}{7}\overrightarrow u  = ( - 1;1;1)\) làm vecto chỉ phương của d

  \( \Rightarrow \) phương trình tham số của d là: \(\left\{ \begin{array}{l}x =  - 1 - t\\y = 1 + t\\z = 3 + t\end{array} \right.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24222

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON