YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\) cho điểm \(M(1; - 2;3)\) . Gọi  \(I\) là hình chiếu vuông góc của \(M\)  trên trục \({\rm{Ox}}\). Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu tâm \(I\)  bán kính \(IM\)?

  • A. \({(x - 1)^2} + {y^2} + {z^2} = 13\)
  • B. \({(x + 1)^2} + {y^2} + {z^2} = 13\)
  • C. \({(x - 1)^2} + {y^2} + {z^2} = \sqrt {13} \)
  • D. \({(x + 1)^2} + {y^2} + {z^2} = 17\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(I\) là hình chiếu của \(M\) lên Ox nên \(I \in Ox\)

  \( \Rightarrow I(a;0;0),\overrightarrow {MI}  = (a - 1;2; - 3)\)

  Ta có: \(IM \bot Ox\) \( \Leftrightarrow \overrightarrow {MI} .\overrightarrow {{u_{Ox}}}  = 0 \Leftrightarrow a = 1\) , ( với \(\overrightarrow {{u_{Ox}}}  = (1;0;0)\) là vecto chỉ phương của Ox )

  \( \Rightarrow I(1;0;0),MI = \sqrt {13} \)

  Vậy phương trình mặt cầu tâm I, bán kính IM là: \({(x - 1)^2} + {y^2} + {z^2} = 13.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24217

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON