YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Với \(a,b\)  là các số thực dương tùy ý và \(a\) khác 1, đặt \(P = {\log _a}{b^3} + {\log _{{a^2}}}{b^6}\) Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  • A. \(P = 9{\log _a}b\)
  • B. \(P = 27{\log _a}b\)
  • C. \(P = 15{\log _a}b\)
  • D. \(P = 6{\log _a}b\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Biến đổi logarit:

   \(P = {\log _a}{b^3} + {\log _{{a^2}}}{b^6} = 3{\log _a}b + \frac{1}{2}.6{\log _a}b = 6{\log _a}b.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24203

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON