Bài tập 3 trang 59 SGK Vật lý 12

Giải bài 3 tr 59 sách GK Lý lớp 12

Độ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm?

Gợi ý trả lời bài 3

Định nghĩa độ to của âm

 • Độ to của âm là một khái niệm nói về đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với với đặc trưng vật lí mức cường độ âm.

 • Độ to của âm phụ thuộc vào cường độ âm, mức cường độ âm và tần số của âm.

 • Cường độ âm càng lớn thì ta nghe càng lớn.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 59 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Trang

  Tại hai điểm A và B cách nhau 8 m có hai nguồn âm cùng phương, cùng pha, cùng tần số âm 440 Hz, vận tốc truyền âm trong không khí là 352 m/s. Trên AB có bao nhiêu điểm có âm nghe to nhất, âm nghe nhỏ nhất?

  A.19 âm nghe to nhất trừ A,B và 18 âm nghe nhỏ nhất.

  B.20 âm nghe to nhất trừ A,B và 21 âm nghe nhỏ nhất.

  C.19 âm nghe to nhất trừ A,B và 20 âm nghe nhỏ nhất.

  D.21 âm nghe to nhất trừ A,B và 20 âm nghe nhỏ nhất.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời