ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 59 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 59 sách GK Lý lớp 12

Chọn câu đúng.

Âm sắc là 

A. Màu sắc của âm.

B. Một tính chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm.

C. Một đặc trưng sinh lí của âm.

D. Một đặc trưng vật lí của âm.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 
 • Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm

⇒ Đáp án C

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 59 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phan Thị Trinh

  A. Âm MÌ trầm hơn và có tần số gấp đôi tần số của âm MÍ.

  B. Âm MÌ trầm hơn và có tần số bằng một nửa tần số âm MÍ.               

  C. Âm MÌ cao hơn và có tần số gấp đôi tần số của âm MÍ.

  D. Âm MÌ cao hơn và có tần số bằng một nửa tần số của âm MÍ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thanh Thanh

  A. độ cao.

  B. độ to.

  C. âm sắc.

  D. cả độ cao, độ to lẫn âm nhạc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  A. cường độ âm.

  B. biên độ dao động của âm.

  C. Mức cường độ âm.

  D. tần số âm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  A. màu sắc của âm.

  B. một tính chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm.

  C. một đặc trưng sinh lí của âm.

  D. một đặc trưng vật lí của âm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1