Bài tập 6 trang 59 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 59 sách GK Lý lớp 12

Chọn câu đúng.

Âm sắc là 

A. Màu sắc của âm.

B. Một tính chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm.

C. Một đặc trưng sinh lí của âm.

D. Một đặc trưng vật lí của âm.

Gợi ý trả lời bài 6

  • Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm

⇒ Đáp án C

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 59 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ