YOMEDIA

Bài tập 6 trang 59 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 59 sách GK Lý lớp 12

Chọn câu đúng.

Âm sắc là 

A. Màu sắc của âm.

B. Một tính chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm.

C. Một đặc trưng sinh lí của âm.

D. Một đặc trưng vật lí của âm.

ADMICRO

Gợi ý trả lời bài 6

 
 
 • Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm

⇒ Đáp án C

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 59 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Chai Chai

  A. không truyền được trong chân không.

  B. truyền được trong cả 3 môi trường rắn, lỏng, khí.

  C. Có vận tốc truyền phụ thuộc nhiệt độ.

  D. Chỉ có sóng âm có tần số trong khoảng từ 16Hz đến 2000Hz mới truyền được trong không khí.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  hi hi

  A. Sóng âm là sóng cơ học truyền trong các môi trường vật chất như rắn, lỏng, khí.

  B. Sóng âm là sóng cơ học dọc.

  C. Sóng âm không truyền được trong chân không.

  D. Vận tốc truyền âm trong cùng một môi trường thì phụ thuộc vào nhiệt độ.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA