ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 11.8 trang 29 SBT Vật lý 12

Giải bài 11.8 tr 29 sách BT Lý lớp 12

Hãy chọn phát biểu đúng.

Để có thể làm cho tiếng đàn oocgan nghe giống hệt tiếng đàn pianô hoặc tiếng kèm saxo,... người ta phải thay đổi

A. độ cao.       

B. tần số.

C. độ to.       

D. âm sắc của âm phát ra.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án D.

Để có thể làm cho tiếng đàn oocgan nghe giống hệt tiếng đàn pianô hoặc tiếng kèm saxo,... người ta phải thay đổi âm sắc của âm phát ra.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.8 trang 29 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1