ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 59 SGK Vật lý 12

Giải bài 5 tr 59 sách GK Lý lớp 12

Chọn câu đúng.

Độ cao của âm

A. Là một đặc trưng vật lí của âm.

B. Là một đặc trưng sinh lí của âm.

C. Vừa là đặc trưng vật lí, vừa là đặc trưng sinh lí của âm.

D. Là tần số của âm.

 

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 
  • Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm.

⇒ Đáp án B

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 59 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1