Bài tập 5 trang 59 SGK Vật lý 12

Giải bài 5 tr 59 sách GK Lý lớp 12

Chọn câu đúng.

Độ cao của âm

A. Là một đặc trưng vật lí của âm.

B. Là một đặc trưng sinh lí của âm.

C. Vừa là đặc trưng vật lí, vừa là đặc trưng sinh lí của âm.

D. Là tần số của âm.

 

Gợi ý trả lời bài 5

  • Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm.

⇒ Đáp án B

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 59 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
  • Trần Thị Trang

    Làm sao đây ạ ?

    Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A; B; C với AB = 100 m, AC = 250 m. Khi đặt tại A một nguồn điểm phát âm công suất P thì mức cường độ âm tại B là 100 dB. Bỏ nguồn âm tại A, đặt tại B một nguồn điểm phát âm công suất 2P thì mức cường độ âm tại A và C là??

    Theo dõi (0) 2 Trả lời