ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 11.5 trang 29 SBT Vật lý 12

Giải bài 11.5 tr 29 sách BT Lý lớp 12

Âm sắc của một âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với đặc trưng vật lí nào dưới đây của âm ?

A. Tần số.       

B. Cường độ.

C. Mức cường độ.       

D. Đồ thị dao động.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án A.

Âm sắc của một âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với Đồ thị dao động của âm.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.5 trang 29 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • My Hien

  A. Pha dao động

  B. Tần số

  C. Biên độ dao động

  D. Tất cả các yếu tố trên.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Trinh Hung

  A. Sóng âm không truyền được trong nước .

  B. Cường độ âm là năng lượng được sóng âm truyền qua 1 đơn vị diện tích trong 1 đơn vị thời gian.

  C. Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường.

  D. Sóng âm truyền được trong chân không .

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Chai Chai

  A. không truyền được trong chân không.

  B. truyền được trong cả 3 môi trường rắn, lỏng, khí.

  C. Có vận tốc truyền phụ thuộc nhiệt độ.

  D. Chỉ có sóng âm có tần số trong khoảng từ 16Hz đến 2000Hz mới truyền được trong không khí.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hi hi

  A. Sóng âm là sóng cơ học truyền trong các môi trường vật chất như rắn, lỏng, khí.

  B. Sóng âm là sóng cơ học dọc.

  C. Sóng âm không truyền được trong chân không.

  D. Vận tốc truyền âm trong cùng một môi trường thì phụ thuộc vào nhiệt độ.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1