YOMEDIA

Hỏi đáp về Đặc trưng sinh lí của âm - Vật lý 12

Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Vật lý 12 Bài 11 Đặc trưng sinh lí của âm các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, Cộng đồng Vật lý HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em. Chúc các em học sinh có nền tảng kiến thức Vật lí thật tốt để chuẩn bị cho kì thi THPTQG nhé.

ADMICRO

Danh sách hỏi đáp (29 câu):

 • Đặng Thanh Tú Cách đây 4 tuần
  Độ to của âm được đo bằng gì

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Choco Choco Cách đây 2 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 2 tháng

  A. Có âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị dao động của âm.

  B. Nghe càng cao khi biên độ âm càng lớn.

  C. Có độ cao phụ thuộc vào hình dạng và kích thước hộp cộng hưởng.

  D. Nghe càng trầm khi tần số âm càng lớn.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 2 tháng

  A. giảm tỉ lệ với khoảng cách đến nguồn

  B. giảm tỉ lệ với bình phương khoảng cách đến nguồn

  C. giảm tỉ lệ với lập phương khoảng cách đến nguồn

  D. không đổi

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Vũ Cách đây 2 tháng

  A. Truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc phương truyền âm, đơn vị là W / m2.   

  B. Truyền trong một đơn vị thời gian, đơn vị là W / m2

  C. truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm, đơn vị là W / m2.                          

  D. truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm, đơn vị là J / s.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 2 tháng

  A. Cùng tần số.                                    

  B. Cùng biên độ.                                              

  C. Cùng bước sóng trong một môi trường.   

  D. Cả đáp án A và C

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La Cách đây 2 tháng

  A. chỉ tần số               

  B. chỉ biên độ.            

  C. biên độ và tần số.    

  D. chỉ cường độ âm.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 2 tháng

  A. biên độ âm.                   B. cường độ âm.   

  C. tần số âm.                       D. âm sắc.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien Cách đây 2 tháng

  A. Pha dao động

  B. Tần số

  C. Biên độ dao động

  D. Tất cả các yếu tố trên.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trinh Hung Cách đây 2 tháng

  A. Sóng âm không truyền được trong nước .

  B. Cường độ âm là năng lượng được sóng âm truyền qua 1 đơn vị diện tích trong 1 đơn vị thời gian.

  C. Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường.

  D. Sóng âm truyền được trong chân không .

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai Cách đây 2 tháng

  A. không truyền được trong chân không.

  B. truyền được trong cả 3 môi trường rắn, lỏng, khí.

  C. Có vận tốc truyền phụ thuộc nhiệt độ.

  D. Chỉ có sóng âm có tần số trong khoảng từ 16Hz đến 2000Hz mới truyền được trong không khí.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 2 tháng

  A. Sóng âm là sóng cơ học truyền trong các môi trường vật chất như rắn, lỏng, khí.

  B. Sóng âm là sóng cơ học dọc.

  C. Sóng âm không truyền được trong chân không.

  D. Vận tốc truyền âm trong cùng một môi trường thì phụ thuộc vào nhiệt độ.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Thanh Tú Cách đây 2 tháng

   A. Sóng cơ có tần số nhỏ hơn 16Hz gọi là sóng hạ âm.

  B. Sóng hạ âm không truyền được trong chân không.

  C. Sóng cơ có tần số lớn hơn 20000Hz gọi là sóng siêu âm.

  D. Sóng siêu âm truyền được trong chân không.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bala bala Cách đây 2 tháng

  A. Tần số và bước sóng đều thay đổi.

  B. Tần số không thay đổi, còn bước sóng thay đổi.

  C. Tần số thay đổi, còn bước sóng không thay đổi.

  D. Tần số và bước sóng đều không thay đổi.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 2 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành Cách đây 2 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 2 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Thị Lan Cách đây 8 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyệt Hiển Cách đây 8 tháng
  Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần thì mức cường độ âm là 10dB. Khi cường độ âm tăng gấp 1000 lần thì mức cường độ âm là

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quỳnh Cách đây 8 tháng
  Trong cơn giông người ta thấy tia sét và sau đó 1 phút thì mới nghe được tiếng sấm hỏi sách đánh cách đây bao xa

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tiền Nguyễn Cách đây 10 tháng
  Về chuyên đề phân biệt âm sắc các loại nhạc cụ

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy linh Cách đây 2 năm

  Người ta gõ vào một thanh thép dài và nghe thấy âm nó phát ra. Trên thanh thép người ta thấy hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha nhau thì cách nhau 8m . Biết vận tốc truyền âm trong thép là 5000m/s. Tần số âm phát ra là bao nhiêu?

  giúp mình với

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thúy Cách đây 2 năm

  Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm.

   

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 2 năm

  Tại hai điểm A và B cách nhau 8 m có hai nguồn âm cùng phương, cùng pha, cùng tần số âm 440 Hz, vận tốc truyền âm trong không khí là 352 m/s. Trên AB có bao nhiêu điểm có âm nghe to nhất, âm nghe nhỏ nhất?

  A.19 âm nghe to nhất trừ A,B và 18 âm nghe nhỏ nhất.

  B.20 âm nghe to nhất trừ A,B và 21 âm nghe nhỏ nhất.

  C.19 âm nghe to nhất trừ A,B và 20 âm nghe nhỏ nhất.

  D.21 âm nghe to nhất trừ A,B và 20 âm nghe nhỏ nhất.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Alice Cách đây 3 năm

  cho mình hỏi câu này làm sao Nhỉ ~~ ?

  Cường độ âm tại 1 điểm tăng gấp bao nhiêu lần nếu mức cường độ âm tại điểm đó tăng thêm 2 Ben.

  A. 10 lần B. 100 lần C. 50 lần D. 1000 lần 

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (1)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA