ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 11.1 trang 28 SBT Vật lý 12

Giải bài 11.1 tr 28 sách BT Lý lớp 12

Hãy chọn phát biểu đúng. Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về

A. Độ cao        B. độ to.

C. Âm sắc        D. cả độ cao, độ to lẫn âm nhạc.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án C.

Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về âm sắc 

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.1 trang 28 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thanh Thanh

  A. độ cao.

  B. độ to.

  C. âm sắc.

  D. cả độ cao, độ to lẫn âm nhạc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thị Thu Huệ

  A. cường độ âm.

  B. biên độ dao động của âm.

  C. Mức cường độ âm.

  D. tần số âm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  A. màu sắc của âm.

  B. một tính chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm.

  C. một đặc trưng sinh lí của âm.

  D. một đặc trưng vật lí của âm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  A. là một đặc trưng vật lí của âm.

  B. là một đặc trưng sinh lí của âm.

  C. vừa là đặc trưng vật lí, vừa là đặc trưng sinh lí của âm.

  D. là tần số của âm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1