ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 11.2 trang 28 SBT Vật lý 12

Giải bài 11.2 tr 28 sách BT Lý lớp 12

Hãy chọn câu đúng.

A. Âm MÌ trầm hơn và có tần số gấp đôi tần số của âm MÍ.

B. Âm MÌ trầm hơn và có tần số bằng một nửa tần số âm MÍ.

C. Âm MÌ cao hơn và có tần số gấp đôi tần số của âm MÍ.

D. Âm MÌ cao hơn và có tần số bằng một nửa tần số của âm MÍ.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án B.

Âm MÌ trầm hơn và có tần số bằng một nửa tần số âm MÍ.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.2 trang 28 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1