YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 59 SGK Vật lý 12

Giải bài 1 tr 59 sách GK Lý lớp 12

Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm.

 

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Ba đặc trưng sinh lí của âm:

  • Độ cao: Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số của âm.

  • Độ to: Độ to của âm là một khái niệm nói về đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với với đặc trưng vật lí mức cường độ âm.

  • Âm sắc: Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm, giúp ta phân biệt âm do các nguồn khác nhau phát ra. Âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 59 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON