YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 69 SGK Vật lý 10

Giải bài 5 tr 69 sách GK Lý lớp 10

Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50 000 tấn ở cách nhau 1 km. lấy g = 10 m/s2. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một cái cân có khối lượng của một quả cân có khối lượng 20g.

A. Lớn hơn

B. Bằng nhau

C. Nhỏ hơn

D. Chưa thể biết.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 5

Nhận định và phương pháp: 

Bài 5 là dạng bài so sánh độ lớn giữa lực hấp dẫn với trọng lượng của một vật

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Bước 1: Tính lực hấp dẫn theo công thức :  \(F_{hd} = G\frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}}\)

    • Bước 2: Tính trọng lượng của quả cân theo công thức P=mg

    • Bước 3: Thay số tính toán và so sánh kết quả

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 5 như sau:

  • Ta có   \(F_{hd} = G\frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}}\)

 \(\small F_{hd}=\frac{6,67.10^{-11}.(5.10^{7})^{2}}{(10^{3})^{2}}= 166,75 .10^-^3 (N)\) 

  • Trọng lượng của 1 quả cân: P = mg

\(P{\rm{ }} = {\rm{ }}{2.10^{ - 2}}.10{\rm{ }} = {\rm{ }}{2.10^{ - 1}}\left( N \right)\)

 ⇒ P > Fhd 

⇒ Chọn C.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 5 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 69 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON