YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 79 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 79 SGK Vật lý 10 nâng cao

Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do trái đất tác dụng lên mặt trăng và do mặt trăng tác dụng lên trái đất?

A. Hai lực này cùng phương,cùng chiều

B. Hai lực này cùng phương, ngược chiều nhau

C. Hai lực này cùng chiều, cùng độ lớn

D. Phương của hai lực này luôn thay đổi và không trùng nhau 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo định luật III Niuton: Lực tương tác giữa hai vật là cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

Chọn đáp án B.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 79 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON