YOMEDIA
NONE

Bài tập 11.1 trang 29 SBT Vật lý 10

Bài tập 11.1 trang 29 SBT Vật lý 10

Một vật khối lượng 2 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 20 N. Khi chuyển động tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu niutơn ?

A. 1 N.                B.2.5N.        

C. 5N.                 D. 10 N. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Khi chuyển động tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R thì vật có trọng lượng bằng 5N.   

Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.1 trang 29 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON