YOMEDIA
NONE

Bài tập 11.5 trang 29 SBT Vật lý 10

Bài tập 11.5 trang 29 SBT Vật lý 10

Một con tàu vũ trụ bay về hướng Mặt Trăng. Hỏi con tàu đó ở cách tâm Trái Đất bằng bao nhiêu lần bán kính Trái Đất thì lực hút của Trái Đất và của Mặt Trăng lên con tàu sẽ cân bằng nhau ? Cho biết khoảng cách từ tâm Trái Đất đến tâm Mặt Trăng bằng 60 lần bán kính Trái Đất; khối lượng của Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng của Trái Đất 81 lần 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi x là khoảng cách từ điểm phải tìm đến tâm Trái Đất, M và M2 lần lượt là khối lượng của Trái Đất và của Mặt Trăng, R là bán kính Trái Đất và m là khối lượng con tàu vũ trụ.

\(\begin{array}{l} \frac{{G{M_1}m}}{{{x^2}}} = \frac{{G{M_2}m}}{{{{(60R - x)}^2}}}\\ = > \frac{9}{x} = \frac{1}{{(60R - x)}}\\ = > \;x{\rm{ }} = {\rm{ }}54R \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.5 trang 29 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON