ADMICRO
VIDEO

Bài tập 11.4 trang 29 SBT Vật lý 10

Bài tập 11.4 trang 29 SBT Vật lý 10

Bán kính của sao Hoả r = 3400 km và gia tốc rơi tự do ở bề mặt sao Hoả g = 0,38g0 (g0 là gia tốc rơi tự do ở bề mặt Trái Đất). Hãy xác định khối lượng của sao Hoả. Cho biết Trái Đất có bán kính R0 = 6 400 km và có khối lượng M0 = 6.1024 kg.

A. 6,4.1023kg.                    

B. 1,2.1024kg    

C. 2,28.1024 kg.                

D. 21.1024kg. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Khối lượng của sao Hoả là 6,4.1023kg.       

Chọn đáp án A

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.4 trang 29 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON